logo1.jpg        Guldborgsund Seniorklubber                          

                            nyhedsbillede


       

Nyheder


Leje af lokaler.

Telefonisk henvendelse: Mandage kl. 10.00 - 13.00

eller på mail: Seniorklubberne@gmail.com


Indkaldelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling klik HER

Foreløbig

Dagsorden for ordinær generalforsamling d. 6.marts 2020 kl. 10. i Guldborgsund Seniorklubbers hus:


1.Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller og referent

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab / rapport til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.

6. Fastlæggelse af kontingent samt eventuelle betalingsterminer herfor.

7. Behandling af forslag, stillet af bestyrelsen eller medlemmer.

8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.


    1. Valg af formand i ulige år (p.g.a. ekstraordinær generalforsamling

    vælges formand dette år) Jørgen Ahmt

    2. og kasserer i lige år. Flemming Olsen

    3. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 i ulige ar og 2 i lige år ( Bjarke,

    Tommy Skov, Birte Bjørn ønsker ikke genvalg)

    4. Valg af suppleanter: 1 suppleant i ulige år og 1 i lige år.

    5. Alle valg er for 2 år. Genvalg kan finde sted.

    6. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 1 revisor i ulige år og 1 i

    lige år. (Inge Lise Aaen , suppleant (Tommy Skov ønsker ikke genvalg)

    Valgperioden er 2 år.


9. Eventuelt.


Akrylmaling nyt hold

Akrylmaling 2


Forår start/slut: Torsdag d. 9 januar – Torsdag d. 30 April 2020

Efterår start/slut: Torsdag d. 3 september – Torsdag d. 17 december 2020

Mødetid: Torsdag kl. 14.15 - 17.15


Har du lyst til at male akryl nogle timer en gang om ugen, så kom bare med.

Det betyder ikke noget, om du er nybegynder eller øvet. Lad os hjælpe hinanden og have det hyggeligt.

Klubansvarlig:     Ann Christine Dennison: tlf. 26157793

           Marianne Sørensen: tlf. 52396955


Referat fra bestyrelsesmøder
referat 20.11.19referat 13.01.20referat 07.02.20
Andre nyheder

Spiseklubben
Seniorklubberne, Merkurs Plads 8,  Nykøbing Falster.  Tlf: 54852616   Mail:  seniorklubberne@gmail.com